javascript dom ile tıklanma

Javascriptte tıklanma ile html elemanlarını değiştirmek için onclick fonksiyonu içerisine javascript dom kullanmamız gerekir.

<h1 onclick="this.innerHTML='of'">tıklayınca of yazar</h1>