Javascript PI sayısı

Javascriptte pi sayısı için math fonksiyonu ve pı kullanılır bu şekilde pi sayısı ekrana yazdırılır.

<script>
document.write(Math.PI);
</script>