Javascript sayının köklüsünü alma

Javascriptte sayının köklüsünü almak için Math sqrt fonksiyonu kullanılır.

document.write( Math.sqrt(16));