komut

kullanıcının yapmak istedikleri doğrultusunda bilgisayara vereceği emirlere verilen isimdir.