long quotation

Farklı bir alandan yapılan yazısal alıntıların uzun olduğunu ve bunun bir kısmının kısaltılması gerektiğini denetleyen etikettir.