Metadata

şöyle tanımlayacak olursak meta yani açıklayıcı terimlerin verileridir. şekil biçim ve doğrusal özelliklerinin tanımlanması olarak kullanılır.