nıst

abdnin teknik anlamda protokol standartlarının oluşturulan sanal bir araçtır.