Outside

hazırlanan html liste kodlamalarında ikinci satır ile birinci satırın aynı hizaya gelmesini sağlar.