padding right

kod yazarlarının htmli oluştururken tablonun sağ kenarı ile pencere arasındaki boşluğu belirler.