Php for döngüsü

Php’deki belli döngülerden biri olan for döngüsünün yapısı whlite benzemektedir ancak for döngüsünde her döngüden sonra ne olacağını direk for parantezlerinde belirtiriz.

for($numara= 0; $numara < 10; $sayi++) { //numara 0 dan başlayacak ve her döngüde bir artacak şekilde devam edip 10da duracak. echo ' Döngü ' . $numara; }