POC

Gerçekleştirilecek bir projede, verilen yazılımların ve donanımların istenilen işi gerçekleştirip gerçekleştiremediğinin anlaşımlası için satış öncesi tüm önerilen sistemin kullanıcı tarafından denenmesinin sağlanmasıdır.