port scanner

hackerlerin kullandığı 65536 tane porta sızma girişiminde bulunabildiği araçtır. bu sızma sonucunda bilgisayar portları hakkında bilgi verir.