Position

html programlama dilinde görsel tasarım katmanların yerini belirler. Ufak bir ingilizce ile pozisyonlama anlamını da çıkarabiliriz.