rest api

HTTP protokolü üzerinden çalışan Server-Client taraflı fakat SOAP’ın tersine belli bir standart ile haberleşme yapısı olmayan web servisleridir.

benim için servis yazarken vazgeçilmezdir