risk analysis

olabilecek tehlikeleri analiz edip sonuçları belirleyip alınacak önlemleri seçenek olarak sunan güvenlik faktörüdür.