rsa

verileri korumak amacıyla digital imza faktörünü kullanarak yapılan anahtar şifreleme uygulamasıdır.