ruby operatörler ve koşullar

Bu video da ruby dilinde operatör ve koşulları(if-else) kullanımını gösterdim. Operatörler matematiksel ve mantıksal olarak ikiye ayrılır.Bu her yazılım dilinde sabittir. Matematiksel operatörler toplama, çıkarma, çarpma, bölme, yüzde hesaplama, mod alma gibi işlemleri yaparken mantıksal operatörler ise koşullarda kullanılan operatörlerdir.