scroll

site kullanıcıları için hayati öneme sahiptir. Bu kod sayesinde aşağı yukarı imleç hareketlerinde zemininde kaymasını sağlar.