scrollbar base color

Css fonksiyonlarında kaydırma çubuğunda sol ve üst kenarlıklarını hangi çizgi hali biçimine geçeceğini belirler.