Security monitoring

sürekli olarak testler yapılarak internet ağ güvenliğini devamlı olarak sağlamak ve kontrol altında tutmak için yapılan bir tehlike sistemidir.