SIP

SIP (Session Initiation Protocol) iki veya daha fazla katılımcı arasında bağlantı sağlayan bir ağ protokol’üdür.