Spoofing

Sisteme erişim konusunda yetkiliymiş gibi davranan sahte ıp kullanan internet protokolüdür.