static

Katmanların yerlerini sabit olarak belirleyen önemli bir fonksiyondur. Html dilinde çok fazla kod yazımını ve karışıklığı ekleyen unsurlardandır.