storage

depolama anlamına gelir.
Storage cihazları da mevcuttur, depolama cihazlarıdır.