tarayıcı

görsel ve yazımsal anlamda dönüştürüp ana bellekteki bilgileri monitoring olarak yansıtmasıdır.