top tagı

html lügatında katmanların üst kısım ile alt kısım arasındaki mesafeyi belirler.