ücretsiz tasarım kaynakları

ücretsiz tasarımlar, fontlar, grafikler ve stok fotoğrafları derleyen internet siteleridir. yani pixabay, shutterstock gibi sitelerdeki kaynakları bir araya toplayan sitelerdir.

The Stocks – http://thestocks.im/
Sans Francisco – http://www.sansfrancis.co/
Design Resources – http://designresources.party/
Makerbook – http://makerbook.net/
AllTheFreeStock – http://allthefreestock.com/

http://freebbble.com/ ücretsiz tasarım kaynakları arasında en iyisi