veri

bilgisayarlardaki harfler, metinler, karakterlerin oluşturmuş olduğu ham analizlerdir.