Visual basic

Microsoft tarafından basit programlama dili olarak geliştirilen visual basic, ileri seviye nesne tabanlı bir programlama dilidir.