XUL

Bir sümer tanrısından esinlenerek alınmış olan isim XML arayüz tanımlama dilidir. Mozilla tarafından geliştirilmiştir. Firefox ve Thunderbird arayüzlerinin tanımlanması için kullanımıştır